VOICE-OVER: Deze film is bedoeld voor jou. En jou. En voor jou. En jou. Want deze film is bedoeld voor ons allemaal. Of je nu je persoonsgegevens achterlaat of de gegevens van anderen verwerkt.

Hoe dient u om te gaan met persoonsgegevens in de zorg? Cure4 heeft de belangrijkste tips en aandachtspunten voor u op een rij gezet. Medewerkers zijn zich onvoldoende bewust van het feit dat hun werkzaamheden impact hebben op de privacy van patiënten. Privacy en Zorg | Boels Zanders De gezondheidszorg illustreert bij uitstek dat privacy en privacybescherming aan verandering onderhevig zijn vanwege digitale ontwikkelingen. Ontwikkelingen in de medische zorg en de (ICT-)technologie beïnvloeden de gegevensverwerkingsprocessen. Privacybeleid Ik en Zorg – Ik & Zorg privacy beleid Ik en Zorg. Ik en Zorg hecht veel waarde aan de privacy van onze mensen / bewoners en haar personeel. Hieronder leest u hoe wij met (uw) persoonsgegevens omgaan. Persoonsgegevens die wij verwerken. Ik en Zorg verwerkt persoonsgegevens van u wanneer u gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Forum voor de afdeling Gevolg : Iedereen blij! Lachende bewoners en verzorgers ! Oplossing 2 : Familie net Vb 1 : Het gebeurd vaak dat als je de ochtend zorg verleent bij de zorgvrager er bijvoorbeeld een andere collega komt binnenlopen om iets aan je te vragen, terwijl de

Privacy in de zorg by S Jonas on Prezi Next Blog. June 20, 2020. Virtual training tips: 5 ways to host engaging virtual trainings; June 18, 2020. Prezi’s Staff Picks: Stakeholder management, sales, and efficiency Privacy & bescherming persoonsgegevens - wat mag, wat niet? Bescherming van persoonsgegevens & privacy De bescherming van de privacy is in verschillende wetten en verdragen geregeld. De belangrijkste wet op dit gebied is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), in het dagelijks spraakgebruik ook wel 'privacywet' genoemd. Regels op het gebied van mailings, spam en cookies staan vermeld in de Telecommunicatiewet.

- 24/7 landelijk meldpunt datalekken - Administratieve dienstverlening gegevensverwerkingen (Registers) - Afsluiten bewerkersovereenkomsten e.o. - All-in privacybeheer abonnementen - Functionaris Gegevensbescherming voor de Zorg - Audits - Consultancy - Training Hoeveel tijd …

Nov 17, 2016 · Een ruime meerderheid blijkt privacy in de zorg- en hulpverlening belangrijk te vinden, maar maakt zich zorgen over hoe er momenteel door instanties met vertrouwelijke gegevens wordt omgegaan. Met name veel gemeenten lijken het niet zo nauw te nemen met de privacy van hun burgers en gaan nogal eens slordig om met gevoelige informatie.